Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla

Hodowla lasu

Gospodarka leśna

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Chojna prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi Zasadami i Kryteriami FSC PEFC Dobrej Gospodarki Leśnej.

Potwierdzeniem tego jest certyfikat 

   Celem gospodarstwa leśnego jest między innymi dostarczenie gospodarce narodowej możliwie dużych ilości surowca drzewnego jak najlepszej, jakości, bez uszczuplania bazy produkcyjnej. Aby uzyskać ten efekt jedną z metod jest selekcja.
W Polsce głównie selekcja populacyjna ma zapewnić trwałe zachowanie pełnego bogactwa zasobów genowych. Wyłączone drzewostany nasienne będą stanowić główne źródło pozyskania nasion do zakładania upraw pochodnych. Im lepiej wyłączone drzewostany nasienne będą zagospodarowane, tym większą wartość hodowlana będzie reprezentować ich potomstwo hodowlane w pochodnych uprawach. Wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne są podstawą wyboru drzew doborowych do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych i plantacji nasiennych. Nasiona z plantacji obu typów będą ulepszone pod względem genetycznym, ale jednocześnie będą miały bardziej zawężoną pulę genetyczną. Będą one również używane do zakładania upraw pochodnych. Z prawidłowo prowadzonych upraw pochodnych, a następnie młodników wyrosną drzewostany wysokiej jakości hodowlanej, które będą spełniać rolę obecnych wyłączonych drzewostanów nasiennych.

 

Nadleśnictwo Chojna dysponuje następującą bazą nasienną:

 Wyłączone Drzewostany Nasienne:
Na terenie Nadleśnictwa Chojna zlokalizowane są WDN o powierzchni łącznej 10,82 ha, w tym:

  • Sosnowy - 5,05 ha
  • Daglezjowy - 5,77 ha

Drzewa doborowe:
W nadleśnictwie uznano 20 drzew doborowych, w tym Sosna - 8 szt., Daglezja - 11 szt. i Modrzew - 1 szt. Drzewa doborowe i porównawcze są opisane. Wokół drzew zachowano otuliny minimum 30m.


Uprawy pochodne:
220,94 ha upraw pochodnych w 5 blokach: 

Gospodarcze drzewostany nasienne:
Nadleśnictwo posiada 161,44 ha uznanych GDN w tym:

  • sosnowych - 103,86 ha
  • bukowych - 36,92 ha
  • dębu szypułkowego - 17,88 ha
  • olszy czarnej - 2,78 ha

 

Gospodarstwo szkółkarskie

Nadleśnictwo Chojna posiada cztery szkółki. Szkółka podstawowa usytuowana jest w leśnictwie Lisie Pole. Szkółki pomocnicze, które zostały utworzone w 1996 roku uwzględniając w perspektywie przejęcie z AWRSP znacznej powierzchni gruntów rolnych z przeznaczeniem do zalesień położone są na terenie leśnictwa Rynica.
Na szkółce produkowany jest pełen wachlarz sadzonek potrzebnych nadleśnictwu do odnowień i zalesień. Ilość uzależniona jest od zapotrzebowania na materiał sadzeniowy w poszczególnych latach.

Etat na 10 lat w zakresie Hodowli Lasu

 

•        Odnowienia i zalesienia – zręby, halizny i płazowiny – 358,45 ha

•        Zalesienia – grunty nieleśne – 69,35 ha

•        Odnowienia przy rębniach częściowych i stopniowych – 1163,08 ha

•        Podsadzenia produkcyjne – 801,08 ha

•        Dolesienia luk i przerzedzeń – 18,05 ha

•        Poprawki i uzupełnienia – 73,69 ha

•        Wprowadzanie podszytów – 131,50 ha

•        Pielęgnowanie gleby – 2196,94 ha

•        Pielęgnowanie upraw – CW – 1903,25 ha

•        Pielęgnowanie młodników – CP – 2027,51 ha

•        Melioracje agrotechniczne – 1688,24 ha