Zagrożenie pożarowe

W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych codziennie określa się stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.