Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry i Cedyński Park Krajobrazowy Park obejmuje teren nadleśnictwa o powierzchni około 9 tys. ha o dużej koncentracji walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i estetycznych.