Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna opałowego oraz małowymiarowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych prowadzona jest we wszystkich leśnictwach w środy od godz. 8:00 do godz. 10:00. 

Wywóz drewna z lasu odbywa się we wszystkich leśnictwach w środę. W wyjątkowych sytuacjach wywóz może odbyć się w innym terminie, co wymaga uzgodnienia z miejscowym leśniczym, który dodatkowo powiadomi Straż Leśną.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 

 

 

 

 

 


Sprzedaż sadzonek

 

DO POBRANIA: