Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie

Użytkowanie lasu

     Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się uzyskiwaniem z lasu różnorodnych płodów leśnych i surowców.
Dzielimy je na użytkowanie:

 • główne - odnoszące się do pobierania z lasu głównego użytku leśnego, czyli drewna

 • uboczne - obejmujące pozyskanie choinek, grzybów, jagód, ziół itp. płodów i zasobów leśnych.

  Etat na 10 lat w zakresie Pozyskania drewna

         Rębnia I pow. manipulacyjna 321,14 ha
         Rębnia I pow. do odnowienia 315,48 ha
         Rębnia II, III, IV, V pow. manipulacyjna 2599,93 ha
         Rębnia II, III, IV, V pow. do odnowienia 1136,20 ha
         Razem rębne grubizna 515 650 m3
         Razem rębne pow. manipulacyjna 2921,07 ha
         CP-P - powierzchnia manipulacyjna 469,47 ha
         TW - powierzchnia manipulacyjna 3526,89 ha
         TP - powierzchnia manipulacyjna 9634,28 ha
         Razem przedrębne grubizna 525 000 m3
         Razem przedrębne pow. manipulacyjna 13630,64 ha

   

 

 

fot. Jakub Paszkowiak